Portada » Exposició d’arts plàstiques Univers(itat)

Els dies 19 i 24 de novembre es va realitzar un taller d’art visuals, a la Universitat de Girona, dins el programa “Temps de cultura a la tardor”. Fins al 31 de desembre els resultats i reflexions del taller van estar exposats a la Biblioteca del campus Barri Vell.

Utilitzant el llenguatge de les arts visuals, cadascuna de les persones participants ens van mostrar allò que per a elles conté la paraula Universitat.

La mostra va quedar oberta a la participació de tota la comunitat universitària.

Text expositiu

1 1 f. [Lèxic comú] [Pedagogia] Institució docent integrada per diferents centres on són impartits els estudis superiors de les diverses branques del saber i són atorgats els títols corresponents.

1 2 f. [Lèxic comú] [Pedagogia] Edifici o conjunt d’edificis destinats a aquesta institució.

2 1 f. [Història] A la baixa edat mitjana, corporació, especialment comunitat veïnal i

professional, dotada d’alguna organització i règim jurídic, bé que rudimentari.

2 2 f. [Història] Des del principi del segle XIII, col·lectivitat d’habitants d’una ciutat o

d’una vila, revestida d’una certa personalitat pública, premunicipal a la qual eren

reconeguts uns privilegis i una certa representació davant el poder reial o senyorial o

davant tercers.

3 1 f. [Lèxic comú] Univers 1 1 . [Lèxic comú] Conjunt de tot allò que existeix

3 2 f. [Lèxic comú] Conjunt de totes les persones o coses d’una mateixa classe. La universitat dels éssers vius comparteix l’instint de supervivència.

 

Utilitzant el llenguatge de les arts visuals, cadascuna de les persones participants ens mostra allò que per a elles conté la paraula Universitat. L’exposició respon a les inquietuds de les persones que han assistit al taller, cadascuna d’elles ha posat l’accent en els sentiments i emocions situats en el seu univers personal.

De les cinc definicions proposades per l’IEC, només quan es refereix a univers ens parla de persones, però la universitat és, o hauria de ser, quelcom més que una institució docent, que un conjunt d’edificis, on el saber i el coneixement responen a l’atorgació dels títols corresponents.

La universitat és un univers complex, ple d’humanitats, de ciències, d’interseccions, de paraules plenes i, també, de paraules buides. Més enllà dels papers oficials, és o hauria de ser un espai de diàleg, crític, de lluita perquè el propi coneixement no quedi al bell mig d’un cercle ple de fissures.

L’edifici ple de paraules que conformen el caos que a vegades suposa l’aprenentatge, queda reclòs dins del cub. Les paraules donen voltes i voltes sense cap ordre. Si tot allò aprés no surt de l’edifici, no té un ressò en la realitat més quotidiana, el caos mai serà un ordre. La universitat, però, no és només un edifici, la universitat la conformen les persones que l’habiten, el seu coneixement, les preguntes, resseguir fils inacabables, recórrer les branques del saber, sense por, amb criteri. Els cubs buits que resten a l’exposició volen ser una invitació a la participació de tota la comunitat universitària, oberts per ser emplenats de les vostres paraules, dels vostres dibuixos, quina és la teva universitat?

 

galeria d’imatges exposició a la biblioteca de la Universitat